Ruxandra Nemţeanu - Vila în stil neoromânesc. Expresia căutărilor unui model autohton în locuinţa individuală urbană

Ediţie tipărită:
Produs publicat în 2014 la SIMETRIA
Tip copertă:Broşată
Număr de pagini: 274
Format: 22 x 29,7 cm
Limba română, rezumat în limba engleză
Bibliografie
Index
ISBN: 978-973-1872-29-2

 

 

“Autoarea analizează stilul neoromânesc în context european, răspândirea lui, comanditarii şi arhitecţii adepţi ai acestui stil, modelul economic al locuinţelor ieftine de tip neoromâneşti, dar şi vila în stil neoromânesc. Apar informaţii extrem de utile despre tipologia compoziţională a vilelor, despre etapele şi caracteristicile stilului, dar şi despre marii arhitecţi reprezentanţi ai stilului neoromânesc – începând cu Ion Mincu, continuând cu Petre Antoenscu, Grigore Cerchez, Nicolae Ghika-Budeşti, Roger Bolomey, Paul Smărăndescu, Statie Ciortan, Arghir Culina, Cristofi Cerchez, Gheorghe Simotta, Duiliu Marcu, Virginia Andreescu-Haret, Dumitru Ionescu-Berechet, Toma T. Socolescu, George Cristinel, Leonida Plămădeală, Lucian Theodossiu, State Baloşin, Ion Burcuş, Dimitrie Mohor, Florea Stănculescu, dar şi cu alţii, majoritatea nedreptăţiţi şi uitaţi. Fireşte, sunt infiormaţii detaliate şi utile despre construcţiile rămase de pe urma acestor arhitecţi minunaţi, însoţite de un număr impresionat de imagini şi planşe color. Iar celor interesaţi de tipologia compoziţională a locuinţelor – holuri, scări, partiuri, ornamente, loggii, turnuri, arcade etc – paginile 210-225 sunt cu totul mulţumitoare.”

(extras din „Vile neoromâneşti” de Stelian Ţurlea, articol publicat în Ziarul financiar, 25 aprilie 2014, http://www.zf.ro/ziarul-de-duminica/vile-neoromanesti-de-stelian-turlea-galerie-foto-12516464)

 

Ruxandra Nemţeanu, arhitect bucureștean, diplomat din 1984, absolvent al Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti, expert în domeniul monumentelor istorice, promotor al reimplementării standardelor şi metodologiilor europene în domeniul inventarierii şi evidenţei patrimoniului arhitectural după 1990, în România, activitate susţinută în cadrul Institutului Naţional al Monumentelor Istorice din Bucureşti, peste 50 de studii istorico-arhitecturale referitoare la clădiri monumente istorice, doctor în arhitectură din anul 2009 la UAUIM. În prezent, coordonatorul ştiinţific al unor programe culturale destinate clasării unui patrimoniu arhitectural aflat în pericol, conferenţiar universitar la Facultatea de Arhitectură, Universitatea „Spiru Haret“ din Bucureşti și arhitct proiectant în cadrul propriului birou de arhitectură.

 Volumul a apărut cu sprijinul Ordinului Arhitecţilor din România, din Timbrul Arhitecturii.

 

 


Bookmark and Share