Despre Editură

 

Editura SIMETRIA, parte din Fundaţia pentru Arhitectură şi Urbanism Simetria, a fost înfiinţată în 1992 ca departament al Uniunii Arhitecţilor din România (UAR) din care s-a desprins în anul 2000. Editura a ales acest nume în onoarea Caietelor de artă şi critică Simetria (1939-1947), fondate în perioada interbelică de remarcabilul, printre altele, arhitect, profesor şi teoretician al arhitecturii George Matei Cantacuzino (1899-1960).

În anul 2006 editura a fost recunoscută de CNCSIS şi evaluată în 2012 de CNCS ca editură cu profil academic, categoria B, în domeniul arhitecturii şi urbanismului.

Sediul de lucru al Editurii Simetria este pe Strada Nicolae Iorga, Nr. 32, Sector 1, 010436, Bucureşti.

Misiune
Simetria s-a implicat în acţiunile (publicaţii, simpozioane, expoziţii) ce au urmărit punerea în lumină a faptelor de arhitectură şi urbanism pentru familiarizarea publicului larg şi, mai ales, pentru a oferi specialiştilor materiale documentare originale. Simetria a editat cataloagele expoziţiilor de arhitectură organizate de UAR în ţară şi străinătate şi a mediatizat aportul arhitecţilor şi oamenilor de cultură români la concretizarea curentelor artelor şi arhitecturii moderne.

Obiect de activitate
Editura Simetria publică lucrări originale ale arhitecţilor români, lucrări de cercetare din domeniul arhitecturii şi urbanismului sau traduceri ale unor studii şi lucrări esenţiale ale specialiştilor internaţionali în domeniu. Astfel, Simetria contribuie, prin educaţie, analiză şi cercetare, la consolidarea şi promovarea ştiinţifică a fenomenului arhitectural. Simetria promovează creaţia şi cercetarea în domeniul arhitecturii şi urbanismului. Simetria promovează păstrărea patrimoniului construit şi stimularea interesului publicului larg pentru arhitectură şi urbanism prin editarea de publicaţii de specialitate.

Încă de la înfiinţare, editura a avut un scop ambiţios – calitatea ştiinţifică, concepţia grafică şi calitatea tipăriturilor să fie cea a unor cărţi de arhitectură şi artă la nivel occidental. Subiectele volumelor apărute au fost de interes naţional, european şi chiar internaţional în domeniul arhitecturii şi urbanismului precum studiul istoriei recente a arhitecturii româneşti.

Tipuri de publicaţii

Publicaţiile editate de Simetria se împart în următoarele categorii tematice:
1. Lucrări cu caracter ştiinţific întocmite de specialişti în arhitectură, istoria şi teoria arhitecturii şi urbanismului (cadre didactice ale universităţilor de arhitectură şi arte din ţară) sau de alţi specialişti ai domeniului (institute de cercetare de profil, organizaţii profesionale) precum:
- teze de doctorat
- alte studii şi cercetări din domeniul arhitecturii şi urbanismului – lucrări originale sau traduceri
2. Dicţionare de specialitate în arhitectură şi urbanism întocmite de specialişti din ţară
3. Materiale prezentate la sesiuni de comunicări ştiinţifice, Bienala Internaţională de Arhitectură de la Venezia, conferinţe şi simpozioane pe diferite tematici din domeniile arhitecturii şi urbanismului etc.
4. Materiale de prezentare şi de promovare a arhitecturii, urbanismului şi conservării patrimoniului: ghiduri, hărţi, broşuri, cărţi poştale etc.
5. Materiale de specialitate privind exercitarea profesiei de arhitect.
6. Alte lucrări cu caracter ştiinţific cu profil de artă şi patrimoniu (teze de doctorat, alte studii şi cercetări în domeniu etc.)
7. Alte lucrări cu profil cultural larg

Lucrările publicate de Editura Simetria pot fi în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională. Ca regulă generală, lucrările cu caracter ştiinţific publicate în limba română trebuie să fie însoţite de cel puţin un rezumat în limba engleză, germană sau franceză.

Editura Simetria publică şi versiuni bilingve sau versiuni integrale într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză) ale lucrărilor ştiinţifice cu impact internaţional.

Simetria co-editează lucrări ştiinţifice de importanţă internaţională care promovează arhitectura naţională (de exemplu, Carmen Popescu - Le style national roumain. Construire une Nation à travers l'Architecture 1881–1945, Presses Universitaires de Rennes, Simetria, 2004, volum recenzat în prestigiosul periodic Journal of Design History (Spring 2006) 19 (1): 90-92, Premiul I al Uniunii Arhitecţilor din România, Bienala Naţională de Arhitectură Bucureşti 2004).

Conducerea Editurii Simetria/board-ul editorial

Membrii board-ului editorial sunt şi membrii Colegiului ştiinţific editorial, după cum urmează:
Alexandru Beldiman, preşedintele Fundaţiei pentru Arhitectură şi Urbanism Simetria, arhitect
Mariana Celac, arhitect
Şerban Sturdza, arhitect
Mirela Duculescu, dr. istoric de artă, director executiv Editura Simetria


Bookmark and Share