Sistemul peer review

 Propunerile primite spre publicare la Editura Simetria sunt evaluate în două etape de recenzare. 

1) Evaluare ştiinţifică editorială (prima etapă)
Propunerile primite spre publicare la Editura Simetria sunt prezentate in prima etapa colectivului Colegiului ştiinţific editorial format din referenţii editurii.
Prima etapă se referă la coordonarea şi conducerea activităţii de evaluare şi asigurare a calităţii de către Colegiului ştiinţific editorial format din preşedintele Fundaţiei/Editurii Simetria, membrii board-ului editorial şi directorul editurii. Această etapă are ca principal obiectiv selecţia temei şi adecvarea subiectului la obiectivele Editurii Simetria, grupului ţintă de cititori, posibilităţile de difuzare şi promovare etc. Formatul şi tirajul sunt stabilite de către conducerea editurii, în funcţie de interesul lucrării şi de caracterul acesteia.
În general, temele propuse spre publicare sunt înaintate de autori la recomandarea cadrelor didactice şi a cercetătorilor din universităţi sau institute de cercetare.

In urma acestei selectii sunt retinute propunerile care intrunesc obiectivele editurii Simetria. Procesul de recenzare ştiinţifică editorială va dura maxim 20 de zile.

Urmează cea de-a doua etapă (evaluare ştiinţifică potrivit procedurii de peer review) în care aceste propuneri sunt supuse analizei referenţilor ştiinţifici, membri ai Consiliului ştiinţific, care vor face recomandările în urma cărora editura va finaliza procesul de selecţie.

2) Evaluare ştiinţifică corespunzătoare procesului de peer review pentru Editura Simetria (a doua etapă)

Obiectivul procedurii de evaluare ştiinţifică urmăreşte ca toate materialele ce urmează a fi publicate să fie de nivel ştiinţific adecvat si să aducă contribuţii semnificative la domeniul abordat. Criteriile de asigurare a calităţii materialelor propuse spre publicare la Editura Simetria sunt similare celor utilizate de edituri universitare prestigioase din ţară şi străinătate.

Cea de-a doua etapă constă în coordonarea şi conducerea activităţii de evaluare de către Consiliului ştiinţific al Editurii Simetria alcătuit din referenţi/recenzori - membri cu titlul de doctor şi specialişti reputaţi în istoria şi teoria arhitecturii şi urbanismului, precum şi alte domenii ale istoriei şi teoriei artei, atunci când este necesar. Doi dintre membrii Colegiului ştiinţific editorial (preşedintele şi un membru al board-ului) sunt şi membri ai Consiliului ştiinţific şi nu se pot implica decât într-o singură etapă de evaluare a unei lucrări academice propuse spre publicare.
Evaluarea în faza a doua este realizată independent de către doi recenzori, pe baza unor criterii riguroase de analiză ştiinţifică. Printre cele mai importante criterii de evaluare ştiinţifică enumerăm:
• calitatea conţinutului ştiintific al materialului
• gradul de originalitate şi noutate a temei în istoria şi teoria arhitecturii şi urbanismului (precum şi alte domenii ale istoriei şi teoriei artei, atunci când este necesar)
• metodologia folosită în tratarea subiectului ales
• calitatea datelor
• relevanţa şi impactul asupra domeniului
• relevanţa surselor bibliografice pentru tematica propusă şi stadiul internaţional al cercetării
• seriozitatea documentării şi claritatea formulării conţinutului ştiinţific
• lipsa erorilor, concepţiilor greşite, ambiguităţilor etc.


Recenzarea unei lucrări propuse spre publicare se finalizează cu completarea listei-grilă anexate, în concordanţă cu cele utilizate de instituţiile superioare de învăţământ de arhitectură din ţară, în care se punctează criteriile ştiinţifice (5 reprezintă punctajul maxim şi 1 punctajul minim). Lucrarea este considerată acceptabilă dacă se întruneşte un număr minim de 40 puncte (dintr-un total de 70).

Descarcă

 

 Se anexează lista cu referenţii ştiinţifici, membri ai Consiliului Ştiinţific al Editurii Simetria 

Descarcă

 

Procesul de recenzare ştiinţifică va dura maxim 30 de zile. În termen de maxim 50 de zile de la primirea materialului trimis spre publicare editura transmite autorilor decizia cu privire la publicarea sau nu a lucrării. Răspunsurile de acceptare sau respingere a lucrării sunt comunicate prin e-mail autorului, împreună cu observaţiile rezultate ca urmare a evaluării.

 


Bookmark and Share